སུམ་ཅུ་པ། (མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས།)

སུའི་འགྲེལ་བ་དགོས་སམ།

༡། སློབ་དཔོན་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ནས་འགྲེལ་པ་ཆ་ཚང་།

 

༢། ན་ག་སངས་རྒྱལ་བསྟན་དར་ནས་འགྲེལ་པ་ཆ་ཚང་།

 
 

WordPress Lightbox