འཛིན་རིམ་དང་པོ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག

འཛིན་རིམ་གཉིས་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག

འཛིན་རིམ་གསུམ་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། བཅུ་དགུ

འཛིན་རིམ་བཞི་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསམ་གྲུབ།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། ཉེར་ལྔ།

འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསམ་གྲུབ།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། ཉེར་བཞི།

འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། མིང་ཆུང་།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། བཅུ་གཅིག

འཛིན་རིམ་བདུན་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། མིང་ཆུང་།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། བཅུ་གཉིས།

འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། མིང་ཆུང་།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། བཅུ་གཅིག

འཛིན་རིམ་དགུ་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བཟང་པོ་ལགས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། བཅོ་ལྔ།

འཛིན་རིམ་བཅུ་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྐྱབས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། བཅུ་དྲུག

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག

འཆད་ཁྲིད་པ། བཟང་པོ་ཐུབ་བསྟན།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། བཅུ་བདུན།

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས།

འཆད་ཁྲིད་པ། པདྨ་ལྷུན་གྲུབ།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། ཞེ་གཅིག