འཛིན་རིམ་དང་པོ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག

འཛིན་རིམ་གཉིས་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག

འཛིན་རིམ་གསུམ་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག

འཛིན་རིམ་བཞི་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག

འཛིན་རིམ་ལྔ་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག

འཛིན་རིམ་དྲུག་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག

འཛིན་རིམ་བདུན་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག

འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག

འཛིན་རིམ་དགུ་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག

འཛིན་རིམ་བཅུ་པ།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས།

འཆད་ཁྲིད་པ། བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།
ཁྱོན་སློབ་ཁྲིད། སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག