སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ།

ཁྱིམ་ཚང་སློབ་གསོ།

ཁྱིམ་ཚང་སློབ་གསོ།

ཁྱིམ་བདག མེད།
བུ་བསྟན་འཛིན་འབྱུང་གནས།

ཁྱིམ་ཚང་སློབ་གསོ།

ཁྱིམ་བདག སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།
བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་གྲོལ།

ཁྱིམ་ཚང་སློབ་གསོ།

ཁྱིམ་བདག བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛོམས།
བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་དབྱངས་ཅན།

བྱིས་པའི་ཀློག་དེབ།

དྲྭ་ཐོག་སློབ་ཁྲིད།

བྱིས་པའི་འགུལ་རིས་གློག་བརྙན།

གསར་དུ་ཐོན་པའི་དཔེ་དེབ།

ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་དེབ་འདི་ནི་སྔོན་འགྲོའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་བསྒྲིགས་པ་ཞིག་ཡིན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སྟག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༡ ཚེ ེས་ ༢༠ ཉིིན།