གཞི་རིམ་གོང་མ་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གཉིས་ཀྱི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་།

གཞི་རིམ་གོང་མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་གྱི་གཞི་རྩའི་ལམ་སྟོན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་།
༡། ཤེས་རིག་དྲུང་འཕར་ཟུར་པ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།
༢། སམ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་འགན་འཛིན་ཀརྨ་ཆུང་བདག
༣། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཤེས་ཡོན་ངེས་སྟོན་པ་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་དཀར།
༤། ཤེས་རིག་སྲོལ་རྒྱུན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ།
༥། མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།
༦། སིམ་ལ་གཏན་སློབ་ཀྱི་ཨང་རྩིས་སློབ་དགེ་པད་མ་རྒྱལ་མཚན།
༧། དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སྤྱི་ཚན་སློབ་དགེ་པ་སངས་ཚེ་རིང་།
༨། ཤེས་རིག་དྲུང་གཞོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།
༩། ཤེས་རིག་དྲུང་ལས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ།
སྐད་ཡིག་གི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་།
༡། ཤེས་རིག་དྲུང་འཕར་ཟུར་པ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།
༢། ཤེས་ལྷན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ།
༣། དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་བོད་དགེ་ལྷག་པ་དོན་གྲུབ།
༤། སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་ཀྱི་བོད་དགེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན།
༥། མ་སུ་རི་གཏན་སློབ་ཀྱི་བོད་དགེ་དབང་ཆེན་ནོར་བུ།
༦། མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་བོད་དགེ་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།
༧། ཅོན་ཏ་ར་སམ་བྷོ་ཊ་གཏན་སློབ་ཀྱི་ཨིན་དགེ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྐྱིད།
༨། བྷེལ་ཀོབ་གཏན་སློབ་ཀྱི་ཨིན་དགེ་སྐལ་བཟང་རབ་རྒྱས།
༩། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ཨིན་དགེ་རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ།
༡༠། མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་ཨིན་དགེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།
༡༡། ཤེས་རིག་དྲུང་གཞོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།
༡༢། ཤེས་རིག་དྲུང་ལས་དགེ་འདུན་དོན་ཡོད།
༡༣། ཤེས་རིག་དྲུང་ལས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ།
ཚན་རྩིས་གཉིས་ཀྱི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་།
༡། ཤེས་རིག་དྲུང་འཕར་ཟུར་པ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།
༢། ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན།
༣། སིམ་ལ་གཏན་སློབ་ཀྱི་ཨང་རྩིས་སློབ་དགེ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན།
༤། བྷེལ་ཀོབ་གཏན་སློབ་ཀྱི་ཚན་རིག་སློབ་དགེ་ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ།
༥། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཨང་རྩིས་སློབ་དགེ་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ།
༦། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ཚན་རིག་སློབ་དགེ་ཉི་མ་ཚེ་རིང་།
༧། ཤེས་རིག་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཆོས་འཕེལ་ལུང་རྟོགས།
༨། ཤེས་རིག་དྲུང་གཞོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།
༩། ཤེས་རིག་དྲུང་ལས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ།
སྤྱི་ཚན་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་།
༡། ཤེས་རིག་དྲུང་འཕར་ཟུར་པ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།
༢། སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་ཀྱི་སྤྱི་ཚན་སློབ་དགེ་བསྟན་འཛིན་བཞིན་བཟང་།
༣། དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཚན་སློབ་དགེ་པ་སངས་ཚེ་རིང་།
༤། ཅོན་ཏ་ར་སམ་བྷོ་ཊ་གཏན་སློབ་ཀྱི་སྤྱི་ཚན་སློབ་དགེ་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན།
༥། ཀ་སྦུག་གཏན་སློབ་ཀྱི་སྤྱི་ཚན་སློབ་དགེ་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ།
༦། སོ་ན་མདའ་གཏན་སློབ་ཀྱི་སྤྱི་ཚན་སློབ་དགེ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
༧། མེས་དབོན་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཚན་སློབ་དགེ་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག
༨། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚན་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་བྷུད་དྷ་སྐྱབས།
༩། ཤེས་རིག་དྲུང་གཞོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།
༡༠། ཤེས་རིག་དྲུང་ལས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ།
ཟློས་གར་དང་ལུས་སྦྱོང་། འཕྲོད་བསྟེན་བཅས་ཀྱི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་།
༡། ཤེས་རིག་དྲུང་འཕར་ཟུར་པ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།
༢། སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་ཀྱི་ཟློས་དགེ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།
༣། ཅོན་ཏ་ར་སམ་བྷོ་ཊ་གཏན་སློབ་ཀྱི་ལུས་དགེ་དཔལ་ཆུང་།
༤། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལུས་དགེ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།
༥། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཟློས་དགེ་ཟླ་བ་བཀྲ་ཤིས།
༦། མེས་དབོན་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་ལུས་དགེ་ངག་དབང་ཕུར་བུ།
༧། ཤེས་རིག་དྲུང་གཞོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།
༨། ཤེས་རིག་དྲུང་ལས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ།
རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆོས་ཀྱི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་།
༡། ཤེས་རིག་དྲུང་འཕར་ཟུར་པ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།
༢། དགེ་ལུགས་སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས།
༣། ཧ་པར་པུར་གཏན་སློབ་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་རྒན་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་བློ་ལྡན།
༤། རྡོར་གླིང་གཏན་སློབ་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་རྒན་དགེ་བཤེས་བསྟན་པ།
༥། དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་རྒན་དགའ་ཤར་རྟ་དབོན་བློ་བཟང་དངོས་གྲུབ།
༦། ཅོན་ཏ་ར་སམ་བྷོ་ཊ་སློབ་གྲྭའི་ལྟ་གྲུབ་རྒན་ངག་དབང་བརྩོན་འགྲུས།
༧། དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་ལྟ་གྲུབ་རྒན་མཁན་པོ་ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན།
༨། ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དྲུང་ལས་དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ།
༩། ཤེས་རིག་དྲུང་གཞོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།
༡༠། སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དྲུང་ལས་དཀར་གཞུང་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།
༡༡། སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དྲུང་ལས་དགེ་འདུན་དོན་ཡོད།


འཛིན་རིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་བསླབ་གཞིའི་རགས་ཟིན་ཤེས་རིག་དྲུང་ལས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེས་བཟོ་འགོད་བྱས།

གཞི་རིམ་གོང་མའི་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག
༡། ཤེས་རིག་དྲུང་འཕར་ཟུར་པ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།
༢། ཤེས་ལྷན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ།
༣། ཤེས་རིག་དྲུང་གཞོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།
༤། ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དྲུང་ལས་དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ།
༥། སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དྲུང་ལས་དགེ་འདུན་དོན་ཡོད།
༦། སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དྲུང་ལས་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།
༧། ཀིརྟི་གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་དགེ་འབྲིང་བ་དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད།
༨། སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་ཀྱི་དགེ་ཆེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན།
༩། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་དགེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྐྱབས།
༡༠། གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་དགེ་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།
༡༡། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་དགེ་མིང་ཆུང།
༡༢། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་དགེ་བཟང་པོ་ཐུབ་བསྟན།
ཚན་རིག་སྡེ་ཚན།
༡། ཚན་རིག་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཆོས་འཕེལ་ལུང་རྟོགས།
༢། ཤེས་རིག་དྲུང་གཞོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།
༣། ཚན་དགེ་ཀརྨ་རིན་ཆེན།
༤། ཚན་དགེ་བདེ་སྐྱིད་དབང་མོ།
༥། ཚན་དགེ་བྱམས་པ་སྒྲོལ་དཀར།
༦། ཚན་དགེ་བྱམས་པ་དངོས་གྲུབ།
༧། ཚན་དགེ་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ།
༨། ཚན་དགེ་ཀུན་བཟང་སྟོབས་ལྡན།
འབྱུང་རིག་སྡེ་ཚན།
༡། ཤེས་ལྷན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ།
༢། ཤེས་རིག་དྲུང་གཞོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།
༣། སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་བུད་དྷ་སྐྱབས།
༤། སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཆོས་འཕེལ་ལུང་རྟོགས།
༥། ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་སྐལ་བཟང་དབང་འདུས།
༦། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་དགེ་ཆེ་ངག་དབང་ལྷ་མོ།
༧། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་དགེ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་མོ།
༨། སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་དགེ་བསྟན་འཛིན་བུ་འཁྲིད།
༩། སཾ་བྷོ་ཊ་སྤོན་ཊ་སློབ་དགེ་བསྟན་འཛིན་ནོར་འཛོམས།
༡༠། གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་དགེ་ལྷག་པ་དོན་གྲུབ།
༡༡། སཾ་བྷོ་ཊ་སྤོན་ཊ་སློབ་དགེ་བསྟན་འཛིན་བྱད་བཟང།
༡༢། གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་དགེ་ཚེ་རིང་ཉི་མ།
ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན།
༡། ཤེས་ལྷན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ།
༢། ཤེས་རིག་དྲུང་གཞོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།
༣། སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་བུད་དྷ་སྐྱབས།
༤། སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཆོས་འཕེལ་ལུང་རྟོགས།
༥། སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།
༦། ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བྷོ་ཊ་སློབ་དགེ་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན།
༧། གོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་དགེ་བསོད་ནམས་དབང་མོ།
༨། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་དགེ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།
༩། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་དགེ་སྒྲོལ་མ་གཡང་འཛོམས།
༡༠། དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་དགེ་བསྟན་འཛིན་རིག་གྲོལ།
————–

འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བསླབ་གཞིའི་རགས་ཟིན་ཤེས་རིག་དྲུང་གཞོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོས་བཟོ་འགོད་བྱས།