༄༅།། ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་ཆེན་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ཞིང༌། ཚོགས་ཆེན་དེར་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཁག་ཚང་མའི་དབུ་འཛིན་དང་འགན་འཛིན། སློབ་སྤྱི། དགེ་ཆེ། རིགས་དང་རིམ་པ་སོ་སོའི་དགེ་རྒན་གྱི་སྐུ་ཚབ། མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་པ།