བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་ཁག་མཚན་ཐོ།

ཀ) སྔོན་འགྲོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང༌།

༡།    ཤེས་རིག་སྲོལ་རྒྱུན་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཟུང་དྲུང་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།
༢།    སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་འགན་འཛིན་ཀརྨ་ཆུང་བདག
༣།    བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བུ་མོ་ཚེ་རིང༌།
༤།    དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཤེས་ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ངག་དབང་ཤེས་རབ།
༥།    དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་དགེ་འོས་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་གི་སློབ་སྤྱི་པདྨ་དབྱངས་སྒྲོན།
༦།    མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་ཕུར་བུ་དོན་གྲུབ།
༧།    སིམ་ལ་གཏན་སློབ་ཀྱི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་དཀོན་མཆོག
༨།    མ་ན་ལི་སམ་བྷོ་ཊ་ཉིན་སློབ་ཀྱི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་སྤེན་པ་སྟོབས་རྒྱལ།
༩།    མ་སུ་རི་གཏན་སློབ་ཀྱི་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན།

ཁ) གཞི་རྩའི་ལམ་སྟོན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང༌།

༡།    ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།(ཚོགས་གཙོ།)
༢།    ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་འཛིན་ཨཙརྱ་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ།
༣།    ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་འཛིན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
༤།    སམ་བྷོ་ཊ་བོད་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་འགན་འཛིན་ཀརྨ་ཆུང་བདག
༥།    དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་ཤེས་ཡོན་ངེས་སྟོན་པ་བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ།
༦།    མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སྤྱི་ཁྱབ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་ནོར་བུ།
༧།    རྡོར་གླིང་དབུས་གཏན་སློབ་འབྲིང་རིམ་བོད་དགེ་འཇིགས་མེད་དབུ་རྒྱན།
༨།    དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་བོད་དགེ་ཆོས་འཕེལ།
༩།    སམ་བྷོ་ཊ་སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་ཀྱི་གཞི་རིམ་བར་མའི་བོད་དགེ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།
༡༠།    ར་ཇི་པུར་བོད་ཁྱིམ་གྱི་གཞི་རིམ་བར་མའི་བོད་དགེ་ཚེ་རིང་བཀྲ་དར།
༡༡།    མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་གཞི་རིམ་བར་མའི་བོད་དགེ་བསོད་ནམས་བུ་འཁྲིད།
༡༢།    སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་བོད་དགེ་ཚེ་རིང་དངོས་གྲུབ།

ག) སྐད་ཡིག་རྩ་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང༌།

༡།    ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།(ཚོགས་གཙོ།)
༢།    བྷེལ་ཀོབ་དབུས་སློབ་གཞི་རིམ་གོང་མའི་བོད་དགེ་ཚེ་བརྟན་བཀྲ་ཤིས།
༣།    དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དབྱིན་དགེའི་སློབ་སྟོན་པ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་མོ།
༤།    མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གཞི་རིམ་བར་མའི་དབྱིན་དགེ་བསྟན་འཛིན་བློ་ལྡན།
༥།    ཅོན་ཏ་ར་སམ་བྷོ་ཊ་གཏན་སློབ་གཞི་རིམ་བར་མའི་དབྱིན་དགེ་བསོད་ནམས་དཔལ་སྐྱིད།
༦།    དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ་གཞི་རིམ་བར་མའི་བོད་དགེ་ལྷག་པ་དོན་གྲུབ།
༧།    སམ་བྷོ་ཊ་སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་གཞི་རིམ་གོང་མའི་བོད་དགེ་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན།
༨།    ར་ཇ་པུར་བོད་ཁྱིམ་གཞི་རིམ་བར་མའི་བོད་དགེ་བཟང་པོ།
༩།    ཤེས་རིག་གཞི་རིམ་བར་མའི་སློབ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དྲུང་ལས་དགེ་འདུན་དོན་ཡོད།

ང) ཚན་རིག་དང་རྩིས་རིག་རྩ་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང༌།

༡།    ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།(ཚོགས་གཙོ།)
༢།    ཀ་སྦུག་གཏན་སློབ་གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་ཚེ་རིང་ཆོས་སྐྱབས།
༣།    སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་ཉི་མ་ཚེ་རིང༌།
༤།    དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གཞི་རིམ་བར་མའི་རྩིས་རིག་དགེ་རྒན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོ།
༥།    མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་བསོད་ནམས་བུ་འཁྲིད།
༦།    མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གཞི་རིམ་བར་མའི་རྩིས་རིག་དགེ་རྒན་ཚེ་རིང་བཀྲ་དར།
༧།    སམ་བྷོ་ཊ་སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་གཞི་རིམ་བར་མའི་རྩིས་རིག་དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།
༨།    སམ་བྷོ་ཊ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་ཉིན་སློབ་གཞི་རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་པདྨ་མཚོ།

ཅ) སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་རྩ་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང༌།

༡།    ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།(ཚོགས་གཙོ།)
༢།    རྡོར་གླིང་གཏན་སློབ་གཞི་རིམ་བར་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།
༣།    ཀ་སྦུག་གཏན་སློབ་གཞི་རིམ་བར་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ།
༤།    གྷོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་གཞི་རིམ་བར་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་ཚེ་བརྟན་ཕུན་ཚོགས།
༥།    ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ་གཞི་རིམ་བར་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་ཆོས་སྟོབས་བཀྲ་ཤིས།
༦།    མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གཞི་རིམ་བར་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན།
༧།    ར་ཇ་པུར་བོད་ཁྱིམ་གཞི་རིམ་བར་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་མཚོ་མོ།
༨།    བྷུན་ཏར་གཏན་སློབ་གཞི་རིམ་བར་མའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་བཞིན་བཟང༌།
༩།    མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་པདྨ་ལྷ་མོ།

ཆ) ཟློས་གར་དང་ལུས་རྩལ་རྩ་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང༌།

༡།    ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།(ཚོགས་གཙོ།)
༢།    ཌོ་ལན་ཇི་བོན་གཞིས་སློབ་གྲྭའི་ཟློས་གར་དགེ་རྒན་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར།
༣།    སམ་བྷོ་ཊ་སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ་ཀྱི་ཟློས་གར་དགེ་རྒན་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང༌།
༤།    སམ་བྷོ་ཊ་སྒང་ཏོག་ཐོན་སམ་སློབ་གྲྭའི་ལུས་སྦྱོང་དགེ་རྒན་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ།
༥།    དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ཟློས་གར་དགེ་རྒན་དབུ་རྒྱན་ཆོས་སྒྲོན།
༦།    སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ལུས་སྦྱོང་དགེ་རྒན་སྐལ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ།
༧།    མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ལུས་སྦྱོང་དགེ་རྒན་དོན་གྲུབ།
༨།    ར་ཇ་པུར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་ཟློས་གར་དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་ཚེ་འཕེལ།